Wyjątkowa Noc Bibliotek – Wasza? Konkurs!

Po raz pierwszy w historii akcji – dzięki fundatorowi nagród firmie dystrybucyjnej Platon – możemy dodatkowo docenić i wyróżnić wyjątkowe Noce Bibliotek 2019!

Po raz pierwszy w historii akcji – dzięki fundatorowi nagród firmie dystrybucyjnej Platon – możemy dodatkowo docenić i wyróżnić wyjątkowe Noce Bibliotek 2019! Wspólnie ogłaszamy konkurs z nagrodami i czekamy na Wasze relacje! Regulamin konkursu poniżej i w załączniku. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

dla bibliotek biorących udział w akcji Noc Bibliotek 2019

 

 

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1 oraz partner akcji Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu (05-850),  przy ul. Sławęcińskiej 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie CEO na każde żądanie uczestników konkursu oraz na stronie internetowej nocbibliotek.org.

 

CELE

· Rozwijanie akcji Noc Bibliotek

· Docenienie zaangażowania bibliotek biorących udział w akcji

· Wyróżnienie niekonwencjonalnych pomysłów na wydarzenia w ramach akcji

· Upowszechnianie dobrych praktyk.

 

UCZESTNICY

1. Konkurs dotyczy wszystkich bibliotek, które zgłosiły swój udział w akcji Noc Bibliotek 2019, odbywającej się 5 października 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”, zostały przyjęte przez organizatora i znalazły się na liście uczestników akcji dostępnej pod adresem: nocbibliotek.org/mapa.

2. Udział w konkursie nie wymaga dodatkowego zgłoszenia biblioteki.

 

ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. W ramach konkursu zostanie nagrodzonych 5 bibliotek, które zorganizowały najciekawsze, najbardziej oryginalne czy najpopularniejsze wydarzenia w ramach akcji Noc Bibliotek 2019.

 

 1. Wyboru nagrodzonych bibliotek dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów akcji oraz fundatora nagrody – firmy Platon.

 

 1. Wybór 5 wyróżnionych bibliotek odbędzie się na podstawie opisów oraz relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych przez biblioteki na ich indywidualnych kontach na stronie akcji nocbibliotek.org i widocznych na stronie: nocbibliotek.org/relacje.

 

 1. W konkursie biorą udział relacje zamieszczone na stronie akcji w regulaminowym czasie do 14 dni od wydarzenia (więcej informacji na: nocbibliotek.org/regulamin).

 

 1. Nagrodzonych zostanie 5 bibliotek.

 

 1. Nagrodami będzie sprzęt o wartości 1000 zł brutto dla jednej biblioteki – do wyboru rzutnik, ekran lub kamera filmowa.

 

TERMINARZ KONKURSU

 1. Informacje o zasadach konkursu wraz z regulaminem zostaną  ogłoszone na stronie internetowej akcji Noc Bibliotek: nocbibliotek.org i w mediach społecznościowych akcji do dnia 30 września 2019 r.
 2. Zamieszczanie relacji przez biblioteki do dnia 20 października 2019 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie akcji nocbibliotek.org  do dnia 15 listopada 2019 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje związane z Konkursem można składać do Organizatorów Konkursu w terminie do dnia 15 grudnia 2019 roku.

2. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana do dnia 30 marca 2020 r.

3. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).