Webinar o Nocy Bibliotek – oglądajcie i działajcie

Najważniejsze informacje o akcji – film, materiały, inne formy wsparcia od organizatorów.

Najważniejsze informacje o akcji Noc Bibliotek 2019 – film, materiały, inne formy wsparcia od organizatorów. Odpowiedzi na pytania.

Prowadzenie: Katarzyna Sołtan-Młodożeniec – krajowa koordynatorka akcji Noc Bibliotek od I edycji

Oglądajcie i działajcie 🙂:

foterdziecko