Poradnik ze słownikiem – (słowo)twórcza książka programu „DoMowy”!

Słowotwórczy program Młoda Mowa wyrasta z programu DoMowy, który kierowany był do młodszych uczestników i uczestniczek.

Polecamy książkę podsumowującą program DoMowy – rodzinne historie o słowach – inspirujący poradnik ze słownikiem, jak przeprowadzić warsztaty językowe z dziećmi np. w bibliotece, czy po prostu uważniej i bardziej świadomie obserwować i utrwalać swoją rodzinną polszczyznę, w tym dziecięce wynalazki językowe.

Książka pod red. Katarzyny Sołtan-Młodożeniec zawiera materiały edukacyjne wspierające organizację warsztatów „DoMowy – rodzinne historie o słowach”, w tym obszerny scenariusz z wieloma ćwiczeniami do wyboru, a także odniesienia do materiałów audiowizualnych — filmu instruktażowego i webinariów z ekspertkami – językoznawczynią Małgorzatą Leszko oraz poetką Joanną Mueller oraz listę polecanych lektur, przede wszystkim inspirujących słowotwórczo książek dla dzieci. 

Podsumowuje też efekty pierwszej edycji programu w formie ilustrowanego przez dzieci słownika z wybranymi z relacji z bibliotek stoma słowami najciekawiej wzbogacającymi polszczyznę. Dodatkowej niemal setki, pochodzącej z rodzinnych zasobów autorek i ich znajomych, szukajcie w pozostałych tekstach tej książki.

Inspirującej lektury! 

foterdziecko