O programie Młoda Mowa

Młoda Mowa – warsztaty i gry słowotwórcze w bibliotekach

Zapraszamy biblioteki do inspirującego programu „Młoda Mowa – warsztaty i gry słowotwórcze w bibliotekach”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z partnerami, z dofinansowaniem ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022.

To program warsztatów słowotwórczych dla edukatorów – bibliotekarzy, nauczycieli edukacji szkolnej, polonistów, logopedów.

Rozwija wiedzę i świadomość językową oraz inspiruje literacko, plastycznie i muzycznie z wykorzystaniem wielu prostych i bezpłatnych narzędzi cyfrowych oraz metod analogowych, w tym polecanych utworów literackich i muzycznych oraz gier. Pozwala zwrócić uwagę na przemiany polszczyzny, dynamikę języka we współczesnej literaturze, sztuce, muzyce, czy w internecie. 

Zapraszamy bibliotekarzy i edukatorów do organizacji zajęć, które poprzedzi przygotowawczy webinar informacyjno-edukacyjny. Rodziców zaś do wspólnego udziału i integracji oraz do otwartości na językowe wynalazki, które wzbogacają polszczyznę i inspirują do literackich zabaw

Młode nastolatki (w wieku 11-14 lat) samodzielnie, z rodzicami, dziadkami, opiekunami biorą udział w dwóch warsztatach słowotwórczych, podczas których:

  • przyglądają się współczesnej polszczyźnie, jej przemianom i różnorodności
  • zdobywają wiedzę na temat słowotwórstwa, mają szansę zainspirować się do kreatywnych i świadomych zabaw językiem
  • wymyślają swoje własne słowo i utrwalają je w twórczej formie: literackiej, plastycznej, muzycznej (prace uczestników zostaną zaprezentowane w podsumowującej wystawie, a najciekawsze z nich trafią do materiałów programu).

Bibliotekarze korzystają z rozbudowanego pakietu materiałów edukacyjnych programu, opracowywanego na przestrzeni kilku lat i regularnie aktualizowanego, w tym ze scenariuszy warsztatów z wieloma ćwiczeniami do wyboru oraz z gry karcianej z cytatami. 

Zapraszamy do eksplorowania młodej polszczyzny!

50 bibliotek przyjętych do programu otrzymuje pocztą materiały edukacyjne, gry oraz książki inspirujące słowotwórczo od partnerskich wydawnictw programu. Pozostałe biblioteki otrzymają dostęp do materiałów elektronicznych. 

foterdziecko