O programie Młoda Mowa

Młoda Mowa – warsztaty i gry słowotwórcze w bibliotekach

Zapraszamy biblioteki do inspirującego programu „Młoda Mowa – warsztaty i gry słowotwórcze w bibliotekach”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z partnerami, z dofinansowaniem ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022.

To program warsztatów słowotwórczych dla edukatorów – bibliotekarzy, nauczycieli edukacji szkolnej, polonistów, logopedów.

Rozwija wiedzę i świadomość językową oraz inspiruje literacko, plastycznie i muzycznie z wykorzystaniem wielu prostych i bezpłatnych narzędzi cyfrowych oraz metod analogowych, w tym polecanych utworów literackich i muzycznych oraz gier. Pozwala zwrócić uwagę na przemiany polszczyzny, dynamikę języka we współczesnej literaturze, sztuce, muzyce, czy w internecie. 

Zapraszamy bibliotekarzy i edukatorów do organizacji zajęć, które poprzedzi przygotowawczy webinar informacyjno-edukacyjny. Rodziców zaś do wspólnego udziału i integracji oraz do otwartości na językowe wynalazki, które wzbogacają polszczyznę i inspirują do literackich zabaw

Młode nastolatki (w wieku 11-14 lat) samodzielnie, z rodzicami, dziadkami, opiekunami biorą udział w dwóch warsztatach słowotwórczych, podczas których:

  • przyglądają się współczesnej polszczyźnie, jej przemianom i różnorodności
  • zdobywają wiedzę na temat słowotwórstwa, mają szansę zainspirować się do kreatywnych i świadomych zabaw językiem
  • wymyślają swoje własne słowo i utrwalają je w twórczej formie: literackiej, plastycznej, muzycznej (prace uczestników zostaną zaprezentowane w podsumowującej wystawie, a najciekawsze z nich trafią do materiałów programu).

Bibliotekarze korzystają z rozbudowanego pakietu materiałów edukacyjnych programu, opracowywanego na przestrzeni kilku lat i regularnie aktualizowanego, w tym ze scenariuszy warsztatów z wieloma ćwiczeniami do wyboru oraz z gry karcianej z cytatami. 

Zapraszamy do eksplorowania młodej polszczyzny!

50 bibliotek przyjętych do programu otrzymuje pocztą materiały edukacyjne, gry oraz książki inspirujące słowotwórczo od partnerskich wydawnictw programu. Pozostałe biblioteki otrzymają dostęp do materiałów elektronicznych.