Narzędzia przydatne do poprowadzenia warsztatu twórczego w wersji online

Najpopularniejsze narzędzia do organizacji warsztatu online

Zoom: https://zoom.us/

Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software

Jitsi Meet: https://meet.jit.si/

Skype: https://www.skype.com/pl/free-conference-call/

Google Meet: https://meet.google.com/

Facebook: https://www.facebook.com/

Przydatne narzędzia i aplikacje

https://www.mentimeter.com/ – do tworzenia quizów, burzy mózgów i innych (wymaga logowania)

https://answergarden.ch/ – narzędzie do burzy mózgów (wymaga logowania)

https://awwapp.com/ – tablica do wspólnego rysowania i pisania (nie wymaga logowania)

https://whiteboard.fi/ – wirtualne kartki dla każdego uczestnika, na których można pisać i rysować (nie wymaga logowania)

https://padlet.com/– narzędzie do gromadzenia prac uczestników (wymaga logowania od prowadzącego)

foterdziecko