Kurs internetowy dla bibliotekarek i bibliotekarzy

Polecamy bezpłatny kurs internetowy „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”, organizowany w ramach Spółdzielni Otwartej Edukacji w bibliotece przez Centrum Cyfrowe w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Pracując pod kierunkiem ekspertów – osobistych mentorów – bibliotekarki i bibliotekarze zdobędą wiele nowych kompetencji i wiedzy, np. o prawie autorskim i prowadzeniu zajęć w bibliotece.

Na pewno pomoże on przygotować jeszcze bardziej otwartą i angażującą Noc Bibliotek 2020.

Zgłoszenia na kurs: do 15 stycznia 2020.

Czas trwania: 27 stycznia – 8 marca 2020

Więcej informacji: https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/kurs-otwarte-zasoby-edukacyjne-w-bibliotece-ruszaja-zapisy-do-pierwszej-edycji