Konkurs Nocy Bibliotek i Platona

Do 31 października czekamy na relacje bibliotek z wydarzeń zorganizowanych w ramach Nocy Bibliotek 2021 pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. 

10 bibliotek nagrodzimy czytnikami od fundatora nagród firmy Platon – dystrybucja książek, a 50 wyróżnimy zestawami książek wydanych przez partnerskie wydawnictwa akcji.

Czekamy na relacje, zdjęcia, filmy, które pokażą, co się działo, jak się bawiliście, w których podzielicie się dobrymi praktykami i pomysłami na wydarzenia w bibliotece.

Jak dodać relację?

Po zalogowaniu się na https://nocbibliotek.ceo.org.pl proszę kliknąć w prawym górnym rogu na nazwę swojego profilu i przejść do zakładki „Moja biblioteka”. Na dole strony jest widoczna Państwa placówka. Proszę kliknąć w przycisk „Edytuj”, a następnie uzupełnić w wizytówce biblioteki pola Relacja, Galeria zdjęć z wydarzenia i link do relacji filmowej. Na koniec należy na dole strony kliknąć w przycisk „Zapisz zmiany”. Gotowe!

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w jego regulaminie poniżej i w załączeniu.

REGULAMIN KONKURSU

dla bibliotek biorących udział w akcji Noc Bibliotek 2021

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, a fundatorem nagród Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu (05-850),  przy ul. Sławęcińskiej 16, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu.
 3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie CEO na każde żądanie uczestników konkursu oraz na stronie internetowej nocbibliotek.pl.

CELE

 1. Rozwijanie akcji Noc Bibliotek.
 2. Docenienie zaangażowania i kreatywności bibliotek biorących udział w akcji.
 3. Wyróżnienie najciekawszych pomysłów na wydarzenia w ramach akcji w formie online, plenerowej, stacjonarnej i mieszanej.
 4. Upowszechnianie dobrych praktyk.

UCZESTNICY

 1. Konkurs dotyczy wszystkich bibliotek, które zgłosiły swój udział w akcji Noc Bibliotek 2021, odbywającej się 9 października 2021 pod hasłem „Czytanie wzmacnia”, zostały przyjęte przez organizatora i znalazły się na liście uczestników akcji dostępnej pod adresem: nocbibliotek.pl/mapa.
 2. Udział w konkursie nie wymaga dodatkowego zgłoszenia biblioteki.

ZASADY i TERMINY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. W ramach konkursu zostanie nagrodzonych 60 bibliotek, które zorganizowały najciekawsze wydarzenia online, plenerowe, stacjonarne lub mieszane w ramach akcji Noc Bibliotek 2021, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego
 2. Wyboru bibliotek dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów, partnerów akcji i fundatora nagród.
 3. Wybór bibliotek odbędzie się na podstawie opisów oraz relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych przez biblioteki na ich indywidualnych kontach na stronie akcji nocbibliotek.pl  w terminie do dnia 31 października 2021.
 4. Nagrodami w konkursie są:
  • czytniki e-booków jako 10 pierwszych nagród dla 10 najlepszych bibliotek,
  • zestawy książek z wydawnictw partnerskich akcji jako wyróżnienie dla 50  bibliotek.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 22 listopada 2021 r. na stronie akcji nocbibliotek.pl oraz fb.com/nocbibliotek i fb.com/platonbiblioteki.
 6. Dostarczenie nagród do nagrodzonych i wyróżnionych bibliotek nastąpi do dnia 13 grudnia 2021 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje związane z Konkursem można składać do Organizatora w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.
 2. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Konkursem będzie przechowywana do dnia 30 marca 2022 r.
 3. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
foterdziecko