Flirt z warszawskimi twórcami

Flirt z warszawskimi twórcami to 28 kart i 280 zdań — cytatów z utworów laureatów Nagrody Literackiej m.st. Warszawy: Julii Hartwig, laureatki w kategorii „Literatura piękna“ oraz Janusza Głowackiego, Tadeusza Konwickiego, Joanny Kulmowej i Marka Nowakowskiego – laureatów w kategorii „Warszawski twórca“.

Gra powstała w ramach akcji Noc Bibliotek 2018 w Warszawie pod hasłem „RzeczpospoCzyta” na 100 lat Niepodległej.

Jak flirtować z literaturą?

Rozdajemy karty wszystkim uczestnikom spotkania. Każdy wybiera jeden cytat i przekazuje kartę wybranej osobie, podając numer. W odpowiedzi otrzymuje tę samą lub inną kartę ze wskazaniem numeru odpowiedzi. W ten sposób nawiązujemy i rozwijamy relacje ze sobą nawzajem i z literaturą.

foterdziecko