Flirt z Hłaską

Flirt z Markiem Hłaską to 32 karty i 320 zdań — cytatów z prozy i listów Marka Hłaski. Grę otrzymują pocztą wszystkie biblioteki biorące udział w akcji Noc Bibliotek 2019.

Flirt z Markiem Hłaską to 32 karty i 320 zdań — cytatów z prozy i listów Marka Hłaski. Grę otrzymują pocztą wszystkie biblioteki biorące udział w akcji Noc Bibliotek 2019. 

Jak flirtować z literaturą?

Rozdajemy karty wszystkim uczestnikom spotkania. Każdy wybiera jeden cytat ze swojej karty i przekazuje ją wybranej osobie, podając numer. W odpowiedzi otrzymuje tę samą lub inną kartę ze wskazaniem numeru odpowiedzi. W ten sposób nawiązujemy i rozwijamy relacje ze sobą nawzajem i z literaturą.

Dobrej zabawy!

Polecamy też flirty literackie z poprzednich edycji Nocy Bibliotek – Flirt z Sienkiewiczem, Flirt z Leśmianem i Flirt z Niepodległą.

Drukujcie i z dobrą literaturą flirtujcie! <3