Informacje o bibliotece

Biblioteka Publiczna w Niedomicach posiada szeroką ofertę czytelniczą mającą na celu promocję czytelnictwa organizując lekcje biblioteczne, spotkania autorskie , spotkania członków DKK, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w czasie wolnym od nauki, konkursy na najaktywniejszego czytelnika.

Godziny wydarzenia

3 h

Plan wydarzeń

Zabawy ruchowe i umysłowe oraz biblioteczne podchody.
Zajęcia literacko-plastyczne: głośne czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej, wykonanie zakładki do książki.
Projekcja filmu "moja mama gorylica".

Typ biblioteki
Dane podstawowe
  • Miejscowość

    Niedomice

  • Kod pocztowy

    33-132

  • Adres

    Tysiąclecia 26