Informacje o bibliotece

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno - oświatowe. Do podstawowych zadań Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami. Biblioteka organizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla użytkowników: spotkania z pisarzami, konkursy, prelekcje literackie i historyczne, wieczory poetycko – muzyczne, wystawy okolicznościowe oraz wernisaże promujące twórczość artystów. Księgozbiór biblioteki liczy około 63 tys. woluminów i zawiera literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową, regionalia oraz czasopisma bieżące. 

Godziny wydarzenia

18.00

Plan wydarzeń

Zajęcia literacko-plastyczne.
Zajęcia ruchowe.
Gry towarzyskie.
Projekcja filmu.

Typ biblioteki
Dane podstawowe
 • Miejscowość

  Żabno

 • Kod pocztowy

  33-240

 • Adres

  Jagiełły 16

 • Strona

  http://www.biblioteka.zabno.pl/index.php

Podziel się
foterdziecko