Informacje o bibliotece

Biblioteka w Zadzimiu jako jedyna instytucja kultury na terenie gminy Zadzim pełni funkcje nie tylko czytelnicze związane z udostepnianiem księgozbioru, ale również jest centrum życia kulturalnego dla mieszkańców całej gminy.

Typ biblioteki
Dane podstawowe
  • Miejscowość

    Zadzim

  • Kod pocztowy

    99-232

  • Adres

    Kazimierzew 38