Informacje o bibliotece

Misją Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest rozpoznawanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Warszawy, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Włochy. Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu społeczności lokalnej, a także gromadzenie i upowszechnianie dokumentów o lokalnej historii.Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, książki mówione, filmy, dokumenty elektroniczne i inne zbiory specjalne. Organizuje spotkania autorskie i imprezy, które popularyzują czytelnictwo, wiedzę o kulturze, lokalnej tradycji i historii oraz wspierają rozwój intelektualny i zainteresowania użytkowników Biblioteki.

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wchodzą:

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
Wypożyczalnia nr 17
Wypożyczalnia nr 28
Wypożyczalnia nr 30
Wypożyczalnia nr 71

Godziny wydarzenia

18:00 - 22:00

Plan wydarzeń

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
„ABSURD NIE CZYTAĆ…SZYMBORSKIEJ! czyli Szymborska nie tylko lirycznie”:       LEKTURY NADOBOWIĄZKOWE – stoisko bookinistyczne „ tania książka", warsztaty tworzenia kolaży słownych na retro kartach bibliotecznych książek, loteryjka a’la Wisława – tajemnicza loteria fantowa dla uczestników warsztatów kolaży słownych, „Jak portret z portretem” czyli  zdjęcie z cytatem, nowa odsłona wystawy „Chwila z Szymborską”, warsztaty tworzenia pocztówek kolażowych na wzór  wyklejanek poetki. Najlepsze prace zostaną nagrodzone tomikiem poezji  Jubilatki, „Ciastko za lepieja” – pisanie krótkich, żartobliwych tekstów w stylu dwuwierszy Wisławy Szymborskiej,   koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu  Piotra Zubka

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
·        spotkanie z Ciocią Jadzią połączone z warsztatami i dobrą zabawą
Wypożyczalnia nr 71
spotkanie z Anną i Krzysztofem Kobusami - podróżnikami i autorami reportaży, pokaz    multimedialny "USA. Droga 66 i Dziki Zachód"
 

Typ biblioteki
Dane podstawowe
 • Miejscowość

  Warszawa

 • Kod pocztowy

  02-421

 • Adres

  Ks. J. Chrościckiego 2

 • Strona

  https://bpwlochy.waw.pl/

Podziel się
foterdziecko