Informacje o bibliotece

Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostka organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury i poprzez prowadzenie 26 filii i oddziałów, tworzy sieć w zakresie usług bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Pragi Południe.
Biblioteka działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku.
Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą:

Czytelnia Naukowa
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
15 Wypożyczalni dla Dorosłych
8 Bibliotek dla Dzieci
Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej

Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dosyć dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług. Filie mogą się nawzajem uzupełniać w swojej działalności, współpracować ze sobą i dostarczać większą i różnorodną ofertę dla czytelników na terenie dzielnicy.

Godziny wydarzenia

15:00-22:00

Typ biblioteki
Dane podstawowe
 • Miejscowość

  Warszawa

 • Kod pocztowy

  03-982

 • Adres

  Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24

 • Strona

  http://www.bppragapd.pl

Plan wydarzeń

15.00 – 22.00 – gra „Przez Pragę do Krainy Oz” – dorośli,
17.00 – warsztaty (eksperymenty) – dzieci,
18.30 - pokaz iluzjonisty – dzieci,
21.00 – opowiadacze – dorośli, młodzież 16+.