Informacje o bibliotece

 Biblioteka - Centrum Kultury służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu kultury i rozwoju fizycznego. Instytucja skupia wokół siebie młodzież i seniorów, pasjonatów i kolekcjonerów, lokalnych liderów i wolontariuszy, którym bliska jest lokalna historia, tradycja, słowo pisane oraz rozwój regionu i jego mieszkańców. Biblioteka - Centrum Kultury zgodnie ze statutem gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, ze szczególnym uwzględnieniem, własnego regionu. Jednocześnie prowadzi szeroką działalność kulturalno - oświatową: od Biegu Tropem Wilka i akcji krwiodawstwa przez prowadzenie kół zainteresowań, zespołów, organizację wystaw, koncertów, happeningów i festynów po pisanie i wydawanie książek oraz organizowanie konferencji naukowych i zlotów.

Godziny wydarzenia

18.00-23.00

Chętnie przyjmiemy do księgozbioru

Książki dla dzieci i młodzieży (komiksy, tematyka fantastyczn)
Ksiązki dla dorosłych (psychologia, biografia,science fiction)

Typ biblioteki
Dane podstawowe
 • Miejscowość

  Szczuczyn

 • Kod pocztowy

  19-230

 • Adres

  Łomżyńska 11

 • Strona

  http://bckszczuczyn.pl/

Podziel się
Plan wydarzeń

Przywitanie naszych gości
Zapoznanie z programem na wieczór
Gry i zabawy integracyjne
Wspólne czytanie i konkursy czytelnicze
Warsztaty promujące hasło tegorocznej nocy  "Absurd nie czytać" (wspólnie snujemy opowieści i tworzymy książkę/komiks; wspólnie się bawimy i nagrywamy dlaczego absurdem jest nie czytać- - zabawa przed obiektywem
Poczęstunek dla uczesników
Oglądanie filmu 
Pożegnanie gości