WspólNoty w Twojej bibliotece

WspólNoty w Twojej bibliotece – zrealizuj działanie związane z Waszą kulturą lokalną!

Chcesz działać wokół lokalnej kultury, obyczajów, niezwykłych postaci, małych i dużych historii? Szukasz nowych pomysłów na przyciągnięcie do placówki młodych ludzi i wzmocnienie swojej roli w społeczności? 

Weź udział w projekcie „WspólNoty – notatki twórcze o kulturze okolicy”, zainspiruj się do działań twórczych i skorzystaj z naszego wsparcia.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział?

Zgłoś chęć udziału:

Projekt WspólNoty to krótkoterminowe działanie, zachęcające do odkrywania na nowo otaczającej Was kultury – osób, grup, obiektów i historii, które budują wyjątkowość Waszej lokalnej społeczności. 

W ramach WspólNot:

  1. Organizujesz warsztat z grupą młodych ludzi – twórczą integrację połączoną ze wspólnym namysłem/diagnozą dotyczącą zasobów kulturowych okolicy – ludzi, miejsc, tradycji, historii, języka. Korzystasz przy tym z materiałów – książek i nagrań od nas, organizatorów.
  2. Spotykacie się ponownie, by Wasz pomysł – opowieść, o tym, co dla Was w szeroko pojętej kulturze lokalnej najciekawsze, zamienić w działanie twórcze: realizację nagrania filmowego, pokaz zdjęć, pochód przez miejscowość, „budowę” alternatywnego, np. żywego pomnika w centrum miejscowości upamiętniającego ważną postać czy obiekt. Ogranicza Was tylko wyobraźnia!

Otrzymasz od nas materiały, które pomogą zrealizować Ci projekt. Możesz liczyć na nasze wsparcie merytoryczne i konsultacje.

Jak wygląda przebieg działań?

  1. Diagnoza lokalna – znajdź temat działania

Po zgłoszeniu do WspólNot zrealizujesz lokalną diagnozę, przy naszym wsparciu.

Jeśli chcesz, możesz już na tym etapie zaprosić do działania lokalną społeczność, wśród niej powinny znaleźć się dzieci i młodzież ze szkoły, w której/z którą tworzysz WspólNoty.

Gdy wybierzesz już wyjątkowy obiekt, miejsce, twórczość, lub inny element lokalnego dziedzictwa kulturowego będziesz mogła/mógł zacząć pracę nad pogłębioną kwerendą.

2. Prezentacja efektów diagnozy lokalnej

Zebrane podczas diagnozy lokalnej informacje zaprezentujesz podczas Nocy Bibliotek, lub przy okazji innego działania w Twojej bibliotece.

Podczas prezentacji odwiedzi Cię specjalistka/ta związana z wybraną przez Ciebie tematyką, która/y wesprze Cię w zaplanowaniu projektu artystyczno-społecznego.

3. Praca nad projektem – działaj razem z lokalną społecznością

Po wizycie specjalistki/ty zaczniesz realizować swój projekt. 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś/eś – zaproś do niego dzieci i młodzież ze szkoły, w której/z którą tworzysz WspólNoty, możesz zaprosić też inne osoby chętne do udziału.

Wybierzemy 5 bibliotek, którym pomożemy zaplanować wizytę osoby ważnej dla wybranych przez nie temató.

***

Słowniczek:

Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. IX wydanie ogólnopolskiej Nocy Bibliotek odbędzie się w sobotę 7 października 2023 r. W ramach tegorocznej edycji możesz zrealizować projekt WspólNoty.

WspólNoty – projekt dotyczy działań zespołów projektowych młodych ludzi w bibliotekach, którzy pracują nad tematem dziedzictwa kulturowego lokalnej okolicy. Mogą być to np. zapomniane wydarzenie, obiekty, postaci, ale też oryginalne tradycje, nazwy, język, wytwarzane przedmioty czy inspirujące przejawy kultury muzycznej i plastycznej itp.

Biblioteka wraz z dziećmi/młodzieżą realizuje projekt artystyczno-społeczny inspirowany nieoczywistym lokalnym dziedzictwem. Sam proces, jak i podsumowanie jego efektów np. w formie wystawy, są świetną okazją do zaproszenia i zaangażowania społeczności sąsiedzkiej.

foterdziecko