Aktywizowanie społeczności lokalnej w działaniach biblioteki

Wychodzenie z biblioteką „na zewnątrz” to świetny sposób aby zaprosić do niej lokalną społeczność. Takie zaproszenie może przyjmować przeróżne formy, film prezentuje kilka z nich.

foterdziecko